DrukujDrukuj

Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu

Współautorzy:
  • skibam

Po II wojnie światowej pierwszą placówką oświatową ulokowaną w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu był Uniwersytet Ludowy (wok 1946).

W roku 1947 UL przekształcono na Liceum Rolniczo – Spółdzielcze. Rok 1952 przyniósł zmianę na Technikum Rolnicze. W 1964 powstało w Chrobrzu pierwsze w województwie, a jedno z nielicznych w kraju Technikum Hodowlane.

Kolejne lata przyniosły rozwój szkoły oraz poszerzeie oferty edukacyjnej.

W 1977 roku powołano do życia Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu, w skąld którego weszły:
- Technikum Hodowlane – 5 letnie
- Technikum Hodowlane – 3 letnie
- Zasadnicza Szkoła Rolnicza – 2 lata

Obecnie w ZSR w Chrobrzu młodzież uczęszcza do 3 typów szkół:

- Liceum Agrobiznesu – 4 letnie
- Technikum Rolnicze – 4 letnie
- Technikum Żywienia

imga0926ly6.jpg

Strona www szkoły: www.zsrchroberz.pl

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)